English Hrvatski Print this page

Turneje

 

 

 • Slovenija, 1974. i 1984.
 • Poljska, 1978.
 • Italija, 1981., 1986., 1987., 1991., 1997., 1998., 2008., 2015., 2016.
 • Njemačka, 1983., 1984., 1988., 1992., 1996., 2000., 2007., 2009.
 • Čehoslovačka, 1987.
 • Švicarska, 1988.
 • Canada, 1992., 1996.
 • Austrija, 1992.
 • Mađarska, 1994., 2008., 2010., 2017.
 • Bosna i Hercegovina, 1998.
 • Španjolska, 2002., 2004., 2019.
 • Albanija, Makedonija, 2005.
 • Chile, Argentina, 2005.
 • Belgija, 2007.
 • Crna Gora, 2005., 2007.
 • Francuska, 2008., 2012.
 • Nizozemska, 2009.
 • Slovačka, 2010.